Wspieramy szkoły w walce z wszawicą

W roku szkolnym 2017/2018 odbyła się już V. edycja Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Prince-Paranix_InvertidoZdrowotnej „Problem z głowy” skierowana do pielęgniarek szkolnych, które chcemy wspierać w walce z wszawicą w szkołach. Gabinety pielęgniarek zostały wyposażone w materiały edukacyjne do komunikacji problemu wśród rodziców.

W Polsce wszawica w dalszym ciągu jest tematem tabu. Niezmiennym jednak pozostaje fakt, iż jest to regularnie nawracający problem w wielu szkołach. Dotyczy on zwłaszcza młodszych dzieci z klas 1-3 oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Kluczem do sukcesu w walce z wszawicą jest edukacja. Bez odpowiedniej wiedzy dotyczącej tego, jak skutecznie leczyć wszawicę, problem ten będzie powracał. Nie jest to choroba, która minie, a wręcz przeciwnie! Nieleczona będzie się rozprzestrzeniać. Jedno dziecko dotknięte wszawicą potrafi zarazić nawet 10 innych osób.

Jak postąpić w przypadku wykrycia wszawicy w szkole?

Jeżeli w szkole pojawiła się wszawica proponujemy podjęcie zdecydowanych działań, mających na celu wyeliminowanie jej z Państwa szkoły:

  • Wśród dzieci, przed kontrolą głów rekomendujemy przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, które pomogą im zrozumieć ten problem oraz fakt, że wszawica nie minie sama
  • Materiałach do pobrania przygotowaliśmy m.in. scenariusz zajęć edukacyjnych, który może być inspiracją do odpowiedniej moderacji zajęć, jak również pakiet plakatów edukacyjnych oraz innych materiałów dla dzieci i rodziców
  • Rekomendujemy również rozwieszenie w szkole plakatów jasno i wyraźnie informujących o problemie wszawicy w szkole (wzory plakatów do wydrukowania znajdą Państwo w Materiałach do pobrania)
  • Niezbędne jest poinformowanie rodziców, dlatego w pierwszej kolejności proponujemy wysłanie e-maili z informacją o problemie wszawicy w Państwa szkole, proponujemy dołączenie do wiadomości e-mail krótkiej prezentacji multimedialnej, z której rodzice dowiedzą się jak rozpoznać wszawicę, wyleczyć ją i się przed nią ochronić (prezentacja jest do pobrania w Materiałach do pobrania)

Zapraszamy do aktywnego udziału w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Zdrowotnej „Problem z głowy”. Wierzymy, że wspólne działania edukacyjne przyczynią się do zwiększenia świadomości dzieci i rodziców z zakresu profilaktyki i leczenia wszawicy, co pomoże
w zapobieganiu szerzenia się tej choroby.