Uwaga! Zakończyliśmy rekrutację do III edycji programu „Problem z głowy”!

Zakończyliśmy rekrutację do III edycji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Problem z głowy”,
skierowanego do uczniów klas I-VI szkół podstawowych.


Szkoły, które zostaną zakwalifikowane do Programu z początkiem września 2015 r. otrzymają
bezpłatne pakiety edukacyjne z materiałami dla nauczycieli, rodziców oraz pielęgniarek szkolnych. 

Lista szkół zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana niebawem.